فروش

فروش کود به تفکیک مبدا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 699.970 کیلو گرم کود شیمیایی از نمایندگی بوشهر به کارگزاران استان اردبیل در دی ماه سال 99 تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید