ارایه گزارش عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جلسه ی بررسی وضعیت مصرف کودهای کشاورزی در معاونت زراعت

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

صبح امروز از ساعت 7:30 در محل سالن شهید نعمتی جم در وزارت جهاد کشاورزی با حضور آقای مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت و اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جلسه یی برای بررسی وضعیت مصرف انواع کودهای کشاورزی در کلیه ی استان های کشور برگزار گردید.

دراین جلسه که به صورت تله کنفراس برگزار می گردد، مدیران جهاد کشاورزی کلیه استان های کشور گزارش عملکرد جذب و مصرف کودهای کشاورزی در استان خود را ارایه نموده و درخصوص تغییرات آن نسبت به سال های گذشته با حاضرین در جلسه به بحث و گفتگو می پرداختند.

اعضای هیئت مدیره شرکت خدمت حمایتی کشاورزی آقایان مهندس حمیدرسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مهندس علی علیزاده معاون اموربازرگانی، مهندس شمس الله ملازاده معاون فنی و کنترل کیفی و مهندس تورج منصوری معاون توسعه مدیریت و منابع با حضور دراین جلسه عملکرد شرکت در زمینه تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی را ارایه نموده و با مدیریت های استانی به بحث و گفتگو پرداختند.

آقای مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت پس از شنیدن گزارش برخی استان ها ضمن تقدیرو  تشکر از عملکرد مثبت استان های موردنظر در زمینه ی جذب و مصرف کودهای کشاورزی از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تامین، تدارک و توزیع به موقع کودهای کشاورزی (اوره، کودهای فسفاته و پتاسه) تقدیر نمودند.

این جلسه با بررسی عملکرد کلیه ی استان های کشور تا ساعت 17 بعدازظهر ادامه خواهد یافت.

همین خبر در سایر رسانه ها:

خبرگزاری دانا: بررسی وضعیت مصرف کودهای کشاورزی در استان های کشور

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید