بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از گلخانه تولید نشاء در بخش ارم و بوشکان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از گلخانه تولید نشاء در مورخ ۳۰ بهمن ماه ۹۹ بخش ارم و بوشکان شهرستان دشتستان بازدید کردند. آقای مهندس رضائی افزود: از مزایای گلخانه مصرف آب و بذر کمتر، زودرسی محصول، امکان کنترل بهتر شرایط محیطی در مراحل مختلف تولید، کنترل بهینه آفات و بیماری‌ها و امکان انتخاب گیاهان قوی و سالم برای کاشت است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید