بازدید از کارگزاری های شهرستان سلطانیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از حضور همکاران واحد بازرسی این مدیریت در کارگزاری های شهرستان سلطانیه خبر داد . آقای ادیبان با بیان این مطلب افزود : در این بازدید وضعیت کیسه گیری کود های فله و میزان موجودی و نوع کود های انبار این کارگزاران بررسی شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید