تامین وتوزیع248تن کوداوره درشهرستان کنگاور استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددربهمن ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار248تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان کنگاور تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید