تامین وتوزیع941تن کوداوره درشهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران دربهمن ماه سال جاری موفق شدیم مقدار941تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان گیلانغرب تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید