تامین وتوزیع 452 تن کود سوپرفسفات تریپل در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 452 تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در استان مازندران در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپر فسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران توزیع خصوصی وتعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندارن توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید