تأمین و توزیع ۳۰۶۴ تن کود شیمیایی اوره استان بوشهر در بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین و حمل ۳۰۶۴ تن کود شیمیایی اوره بین کارگزاران استان در بهمن ماه ۹۹ خبر داد.

آقای مهندس رضائی گفت: این میزان کود اوره توسط ۴۵ کارگزاری منتخب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر بین کشاورزان سطح استان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید