تدارک حدود 375 تن انواع کود های تفاهم نامه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در یازده ماهه ابتدای سال جاری بیش از 375 تن انواع کودهای شیمیایی تفاهم نامه ای توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید