نمونه برداري از كود اوره ارسالي از مبادي پتروشيمي عسلويه و مرودشت به انبار كارگزاران شهرستان بويراحمد مطابق نظام كنترل كيفي

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتي استان كهگيلويه و بويراحمد،
 
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید