تأمین و توزیع 110 هزار کیلوگرم آفت کش زراعی در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع 110 هزار کیلوگرم /لیتر انواع آفت کش های زراعی از ابتدای سال جاری تا کنون در استان مازندران خبر داد. 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع 110 هزار کیلوگرم /لیتر انواع آفت کش های زراعی از ابتدای سال جاری تا کنون در استان مازندران خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت : اغلب این آفت کش ها از انواع آفت کش های مبارزه با آفت ساقه خوار برنج بوده اند که توسط کارگزاران تحت پوشش در بین برنجکاران متقاضی استان توزیع شدند.

وی با اشاره به اهداف و وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تأمین و توزیع تمامی نهاده های کشاورزی بخصوص انواع آفت کش های زراعی و باغی افزود با برنامه ریزی های صورت گرفته خوشبختانه در سال جاری مقدار 110 هزارکیلوگرم / لیتر انواع آفت کش های نباتی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاروزی تأمین و در سطح استان مازندران توزیع شد که امیدواریم این روند در سال آینده با گسترده بیشتری ادامه یابد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید