برگزاری نمایشگاه جامع کشاورزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

هفدهمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی (مکانیز اسیون،آبیاری،نهاده های کشاورزی ) از 5 لغایت 8 دی ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید