برگزاری مناقصه حمل، بارگیری و تخلیه

برگزاری مناقصه حمل، بارگیری و تخلیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

کمیسیون مناقصه حمل درون استانی، انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی به داخل و خارج استان به میزان 3750 تن با حضور اعضای کمیسیون مناقصه برگزار گردید. این مناقصه از طریق سامانه ستادیران برگزار شد که نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید