انتصاب سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 طی حکمی از سوی مهندس حمید رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، عباس رسولی بعنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین منصوب شد.

جلسه معارفه در روز یکشنبه 17 اسفند سالجاری با حضور تورج منصوری عضو هیئت مدیره و معاون مدیریت و منابع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، فرزام پوررمضان مشاور مدیرعامل در مدیریت امور استان ها و عباس افچنگی مسئول امور استانها، خانم خمسه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و معاونین ایشان در دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید