فعالیت های همکاران بازرگانی استان خراسان رضوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

مسئول واحد بازرگانی خانم مهندس نوری اعلام کرد : بخشی از فعالیتهای  مجموعه همکاران  پر تلاش و زحمتکش بازرگانی در خصوص پیگیری خرید کودهای غیر تکلیفی،  ارسال اعلام وصول های تهیه شده به دفتر مرکزی ، پیگیری انجام رسید بارنامه ها ی کارگزاران در سیستم هوشمند توسط کاربران و تهیه و ثبت مجوز در خصوص کودهای فوق الذکر که توسط شرکتهای تولیدی ارسال می گردد ، تهیه آمار هفتگی از خریدهای انجام شده توسط کارگزاران و بررسی خرید کارگزاران به لحاظ اینکه بیشتر از سهمیه ابلاغی صورت نگرفته باشد و در نهایت تهیه آمار به صورت ماهیانه برای  واحد آماری دفتر مرکزی و سازمان جهاد کشاورزی استان  نیز می باشد  . ایشان در ادامه فرمودند : همکاران این مجموعه که قسمتی از میز خدمت نیز می باشند  در طول روز به   پاسخ های لازم در خصوص مراجعه حضوری یا تلفنی  ارباب رجوع ها یا کارگزارانی که  به این واحد بابت خرید کود یا سئولاتی از قبیل چگونگی  نحوه کود پاشی در مزرعه یا  از چه نوع سمی برای چه نوع محصول سطح  زیر کشت  که توسط آن کشاورز صورت گرفته باید استفاده گردد و مسائلی  اینگونه   که با توجه به دریافت نیازها و خواسته های این عزیزان موارد کارشناسی می گردد ،  رهنمودهای  لازم با درایت کامل بررسی و پاسخگو نیز می باشند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید