شرکت در شورای کشاورزی استان البرز با حضور استاندار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

اولین جلسه شورای کشاورزی استان البرز در روز چهارشنبه مورخ 97/1/5 با حضور استاندار محترم البرز، فرمانداران شهرستانها و کلیه مدیران بخش کشاورزی مسقر در استان البرز برگزار گردید. در این جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز نیز شرکت، و گزارشی از اهم فعالیت های شرکت ارائه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید