حضور مدیر استان و همکاران مدیریت بازاریابی در غرفه نمایشگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 

 با توجه به برگزاری نمایشگاه کشاورزی مدیریت استان به همراه همکاران مدیریت بازاریابی و فروش از غرفه نمایشگاه بازدید بعمل اوردند 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید