واگذاری قسمتی از اراضی نمایشگاه البرز به جهاد نصر تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به درخواست شرکت جهاد نصر تهران مبنی بر واگذاری به شرط اجاره قسمتی از اراضی نمایشگاه استان البرز جهت تجهیز کارگاه، با تصویب درخواست در هیات محترم مدیره شرکت، و اخذ قیمت کارشناسی قسمتی از اراضی نمایشگاه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به شرکت جهاد نصر تهران اجاره داده شد.   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید