بازدید دوره ای مدیرخراسان شمالی از کارگزاران استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

آقای مهندس نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی روز پنج شنبه مورخه 97/9/6 از انبار کارگزاران شرکت در شهرستان مانه و سملقان بازدید نموده  و در جهت رفع مشکلات تامین و توزیع انواع کود در شهرستان مانه و سملقان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دیدار نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید