اختصاص کد عاملیت

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با توجه به درخواست شعب شرکت در خصوص اعطای کد عاملیت جهت کارگزاری در مناطق مختلف کشور ، اداره کارگزاران این مدیریت با بررسی دقیق شرایط واگذاری و تطبیق مدارک مورد نیاز اقدام به اختصاص کد عاملیت برای 19 متقاضی در یک ماهه اخیر نموده است .   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید