بررسی و پایش اسناد و حواله های توزیع کودهای کشاورزی کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به تاکید جناب آقای مهندس رسولی عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جلسه شورای مدیران مبنی بر ضرورت کنترل و نظارت اسناد توزیع کودهای کشاورزی توسط کارگزاران و شـبکه رسـمی توزیع و پایش های میـدانی، رئیس اداره بازرگانی در معیت کارشناس بازرگانی استان در مورخ 97/10/11 با حضور در کارگزاری شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ روند و نحوه توزیع،‌ فاکتور فروش، حواله های صادره و اسناد دریافتی کشاورزان را کنترل و بررسی کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید