تامین و تدارک و توزیع کود در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

محمد مهدی خبازی سرپرست بازرگانی خراسان رضوی: مشارکت مستمر در جلسات مدیریت زراعت و ستاد تنظیم بازار  سازمان جهاد کشاورزی استان و پیگیری مصوبات جلسات . در خصوص برنامه ریزی ، تامین ، تدارک و توزیع کود بذر از ابتدای سال جاری تا کنون 70 هزار تن کود اوره ، 25 هزار تن کود فسفاته ، 13 هزار تن کود پتاسه در سطح استان توزیع و همچنین فروش بذور سنواتی استان مطابق  دستورالعمل های موجود  با نظارت مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی  استان خراسان رضوی صورت پذیرفته است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید