ارسال کیسه خالی دو لایه کودی به استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به ظرفیت بالا و وسعت حدود 40 هزار متر مربعی مجتمع انبارهای شرکت خدمات حمایتی البرز، که قسمتی از این ظرفیت بعنوان انبارهای معین کشور برای نگهداری نهاده ها و ملزمات آن صورت می پذیرد،‌ لذا بر اساس مجوز صادره از سوی مدیریت ذیربط در مور خ 97/10/17 تعداد حدود 55000 تخته کیسه دو لایه کودی با هماهنگی مقصد از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به مدیریت محترم استان خوزستان  ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید