برگزاری جلسه کمیته فنی کود استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

جلسه کمیته فنی کود استان قزوین با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی قزوین، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اعضا کمیته کود در محل دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد. در  این جلسه ریاست سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد؛ نظارت برعاملین توزیع کود های کشاورزی بایستی بیشتر شده و توزیع کود باید براساس دستوالعمل به عامیلن تحویل داده شود.

وی افزود؛ در راستای صیانت از منابع آبی، امسال سطح اراضی کشاورزی آبی استان افزایش نداشته بلکه کاهش نیز داشته است و با اقدامات انجام شده و توصیه کارشناسان کشت غلات در اراضی دیم استان را افزایش داده ایم. همچنین با توجه به وضعیت بارندگی استفاده به موقع از کود های کشاورزی راندمان تولید را بالا می برد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید