تسویه یارانه بذر از سازمان جهاد کشاورزی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

با پیگیری های همکاران امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کلیه یارانه بذور سنوات قبل تاکنون از سازمان جهاد کشاورزی در تاریخ 26/10/1397  اخذ و تسویه گردید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید