گزارش بازدید های دوره ای و پایش کارگزاران توزیع کود استان هرمزگان در دی ماه 1397

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

در دی ماه 1397 کارشناسان واحد فنی و اعضای کار گروه پایش و نظارت مدیریت استان هرمزگان، هم به صورت مستقل و هم در معیت کارگروه نظارت جهاد کشاورزی استان، 28 مورد بازدید فنی از انبارهای کارگزاران توزیع کود در سطح شهرستانهای مختلف استان انجام داده و تذکرات لازم در خصوص رعایت قیمتهای مصوب، نمونه گیری و کنترل کیفی ، اعلام وصول به موقع و ثبت در سیستم هوشمند و ثبت فروش در دفاتر مربوطه ، انبار داری و چیدمان مناسب و نظافت انبار و توزیع کود طبق دستورالعمل های شرکت و با حواله های مدیریتهای جهاد کشاورزی، به کشاورزان داده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید