شرکت در پنجمین جلسه کارگروه کنترل و نظارت بر مواد کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

پنجمین جلسه کارگروه کنترل و نظارت بر مواد کودی استان البرز با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در خصوص روند جذب و مسائل مرتبط با پایش و نظارت کودهای یارانه ای مطالب مهمی به مدیران ارائه فرمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید