عملکرد ده ماهه تامین و توزیع کود اوره مبدا استان کرمانشاه

براساس برنامه ابلاغی تمامی سهمیه کود اوره ازپتروشیمی  کرمانشاه در ده ماهه سال جاری، تحویل  و به  استان ها ی مختلف حمل گردیده که  درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید