جلسه ی کادر حفاظت فیزیکی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

جلسه ی دوره ای نیروی های حفاظت فیزیکی مرکز تحقیقات با حضور مسئول  حراست  جناب آقای نقدی، در محل کتابخانه مرکز  تشکیل شد.

این جلسات با هدف ارتقا آگاهی در زمینه حفاظت و حراست از مجموعه مرکز و چگونگی عملکرد نیروها برگزار می گردد.

در این جلسات نکاتی از جمله امانت داری ، گزارش فوری و آنی رویدادها ، حفظ امنيت در ساعات اداري و غير اداري، نحوه برخورد پرسنل انتظامات با ارباب رجوع، نظم و انظباط شغلي و رعایت سلسله مراتب اداری  توسط نیروهای حفاظت فیزیکی مورد تاکید قرار می گیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید