رونمایی از کتاب سال محصولات و خدمات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی _سال زراعی 1397و 98

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در گردهمایی مدیران ستادی و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط آقای مهندس رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از کتاب سال محصولات و خدمات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی _سال زراعی 1397و 98 رونمایی شد.

در این بخش از گردهمایی مهندس حسین زمانی مدیر روابط عمومی و اموربین الملل گزارشی از روند تدوین، ویرایش و طراحی و نشر الکترونیکی کتاب سال شرکت ارایه کرد. و در پایان مهندس حمیدرسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از کتاب سال شرکت رونمایی کردند.

این کتاب در سه فصل به معرفی شرکت از نظر تاریخچه شخصیت حقوقی، محصولات (کودهای کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی، بذور و ماشین الات و ادوات کشاورزی) و خدمات  آن (خدمات آزمایشگاهی و باشگاه کشاورزان) می پردازد، نسخه ی الکترونیکی این کتاب در سایز و ابعاد مناسب جهت مطالعه در ابزارهای الکترونیکی (موبایل، تبلت و کامپیوتر) طراحی و در هفته ی جاری در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید