گزارش میز خدمت و جلسه تکریم ارباب رجوع سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

 

جلسه تکریم ارباب رجوع در ساعت 10صبح روز پنج شنبه در دفتر مدیریت تشکیل گردید و مباحث زیر مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت :

1- آموزش به همکاران جهت برخورد صحیح با ارباب رجوع 

2-آراستگی کلیه نیروها و محیط کار 

3-قرار دادن میز خدمت جهت رسیدگی به کار ارباب رجوع 

4-نصب صندوق انتقادات و پیشنهادات

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید