کشتی بهدخت در اسکله بندرعسلویه پهلودهی کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،

کشتی بهدخت امروز 97/111/16 رإس ساعت 8:25 صبح در اسکله بندرعسلویه جهت بارگیری 48000 تن کود اوره جهت ارسالی به سایر مبادی پهلودهی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید