وصول 300 تن کود سوپر فسفات تریپل به استان البرز

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 با عنایت به تخصیص سهمیه کودهای فسفاته مقدار 300/000 کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل از کشتی باوند ارسالی از بندر امام (ره) به انبارهای کارگزاری و سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز حمل و ارسال گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید