تقدیر از مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

در راستای اجرای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای کشاورزی و تهیه و تدارک به موقع کود شیمیایی , ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام, از عملکرد مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در رابطه با تهیه و تدارک کودهای شیمیایی تقدیر و تشکر کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید