تدارک وسیع برای تأمین کودکشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تهیه و تدارک وسیع برای تامین کودهای کشاورزی مورد نیاز در این استان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به شروع فصل زراعی کشت برنج در استان مازندران به عنوان کشت غالب این استان ، در حال حاضر برنامه ریزی های لازم برای تهیه و تدارک کودهای مورد نیاز این محصول استراتژیک غذایی انجام گرفته و با توجه به حساسیت های موجود در سطح استان برای تامین کودهای مورد نیاز برای کشت برنج امیدواریم سهمیه های تخصیصی به استان مازندران هرچه سریعتر اجرایی شود تا بتوانیم جوابگوی نیازهای کشاورزان برنجکار استان مازندران باشیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید