برگزاری جلسه شاخص های تکریم ارباب رجوع در استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
درراستای تکریم ارباب رجوع دومین جلسه بررسی شاخص های ارزیابی موضوع ماده ۶ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان امروز در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به ریاست مدیراستان وبا حضور معاونین و مسئولین ادارات و واحدها،برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید