بازدید مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال به همراه گروه ارزیابی شرکت های تولید بذر از استان خوزستان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال،

پیرو عملیات  رتبه بندی شرکت های تولید بذرگندم وجو ، آقای مهندس مسعودی فر، مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال، به منظور  ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مذکور به استان خوزستان سفر کرد.

در این سفر، ایشان  به همراه گروه ارزیاب که متشکل از کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت  و گواهی بذر ونهال، مدیریت شرکت در استان، تولید کنندگان بذر اصلاح شده و  مدیریت زراعت استان، ازامکانات تولیدی تولیدکنندگان   اتحادیه تعاون روستایی و تعاونی رزمندگان شهر دزفول  بازدید  بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید