پیگیری گزارش در مورد کود مشکوک وغیراستاندارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

به استحضار می رساند که در بهمن ماه سال جاری دو مورد کود مشکوک در شهرستان های داراب و فیروز آباد گزارش و توسط کارشناسان اعزامی نمونه برداری و صورتجلسه گردید  که یک مورد کود سوپرفسفات تریپل و دیگری دی آمونیم فسفات غیر استاندارد بوده . موارد مذکور  طی دو مکاتبه به اداره کل تعزیرات حکومتی استان جهت برخورد قانونی و حفظ وصیانت ازآرم شرکت اقدام گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید