جلسه مشترک مدیر استان با مدیر شرکت حمل و نقل آبادان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 با عنایت به شروع توزیع کودهای سرک بهاره و استقبال کشاورزان برای خرید کودهای مصرفی ، بدین منظور جلسه مشترکی بین مدیریت شرکت خدمات حمایتی و مدیر شرکت حمل و نقل آبادان شعبه البرز برای تجهیز و افزایش ناوگان حمل و نقل در مورخ 97/12/12 در دفتر مدیریت برگزار شد . مقرر گردید شرکت حمل و نقل آبادن در اسرع وقت نسبت به افزایش حمل برابر بند 1 ماده 4 قرارداد اقدام نماید.      

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید