کنترل و نظارت دقیق مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
حضور مستمر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در خصوص اجرای هرچه دقیقتر کیسه گیری، حمل وتوزیع کودشیمیایی با هدف توزیع به موقع کود مورد نیاز کشاورزان پرتلاش کشور.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید