به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی در شهركرد:

رشد پنجاه و سه درصدی توزیع کود در چهارمحال و بختياری

علیرغم کاهش 16 درصدی در میزان بارش تا تاریخ 95/4/31 نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته، توزیع انواع کودهای کشاورزی تا این تاریخ نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل بیش از 53% رشد داشته است. لازم به ذکر است که در سال گذشته تا این تاریخ فقط 7652 تن انواع کودهای تکلیفی در استان توزیع شده بود، حال آن که در سال جاری بیش از 11725 تن انواع کودهای تکلیفی و غیر تکلیفی در سطح استان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید