طرح اقتصاد مقاومتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

از واحد طرح و برنامه به موسسه ی پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

به گزارش رابط روابط عمومی سرپرست مدیریت طرح و برنامه،

در چارچوب اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با مسئولیت معاون اول محترم رییس جمهور در سال 1395 ، 11 برنامه ملی و پروژه اساسی منبعث از برنامه های کلان اقتصادی تصویب و پروژه های مصوب، در چارچوب محورها و اولویتها، با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی کشور و ضرورت مواجه  فعالانه و هوشمندانه با تحریم ها، بر اساس سیاست کلی اقتصاد مقاومتی جهت مقاوم سازی همراه با کاهش و خنثی سازی اثرات منفی تحریم ها با رعایت اصول فنی و تهیه و تدارک به موقع نهاده های تولید و جهت رفع چالشهای اصلی برنامه ریزی شده است. چنانچه مستحضر می باشید بخش کشاورزی از منظر تامین امنیت زنجیره ی غذایی از حوزه های استراتژیک در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می گردد. حوزه نهاده های کشاورزی به دلیل قرار گرفتن در ابتدای زنجیره، از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و عملکرد نامناسب در این حوزه آسیب پذیری بالایی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. این در حالی است که ظرفیتهای مهمی برای ارتقا عملکرد در حوزه نهاده های کشاورزی و اثر بخشی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی وجود دارد از اهداف کلان پروژه یعنی، تامین و تدارک و توزیع کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی و استقرار زنجیره ی عرضه نهاده ها، شبکه توزیع مناسب و ساماندهی خرید، توزیع کودهای شیمیایی با اولویت تامین داخلی، تامین امنیت غذایی کشور و افزایش تحقیق و توسعه و ظرفیتهای تولید انواع نهاده های جدید کشاورزی، با هدف بهبود تولیدات در این حوزه همراه با توسعه، نوآوری و دانش محوری، تحقیق و توسعه و ارتقاء دانش فنی اجزاء زنجیره مطابق با دستاوردهای روز و مدیریت تغذیه گیاه با حاصلخیزی خاک از جمله اهداف این پروژه می باشد. مدیریت طرح و برنامه ی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با برنامه ریزی دقیق و برش اقتصادی گزارش عملکرد (نتایج و دستاوردها، موانع و چالشها، پیشنیازها، اقدامات، اهداف کمی و زیر پروژه ها) تامین و توزیع کود شیمیایی را هر ماه در سامانه نیپا ثبت و بعد از تایید مدیر عامل محترم شرکت (جناب آقای مهندس رسولی) برای موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ارسال و آن موسسه بعد از بررسی و تایید برای سازمان برنامه و بودجه ارسال می نماید. طی گزارش واسله  از موسسه ی مذکور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بین 18 شرکت زیر مجموعه ی وزارت کشاورزی مقام اول را در ثبت و گزارش ماهیانه ی طرح اقتصاد مقاومتی کسب نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید