معارفه در سازمان جهاد استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان طی حکمی از سوی مهندس درجانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان مهندس امیر جانبازی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان منصوب شد و از زحمات چندین ساله مهندس فیض پور تشکر و قدردانی گردید.همچنین در حکمی جداگانه از سوی مهندس درجانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، مهندس فیض پوربه سمت مشاوررئیس سازمان منصوب گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید