انبار گردانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

ضمن تبریک اعیاد ماه مبارک رجب، انبار گردانی پایان سال 97 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد در مورخه 97/12/23 با حضور همکاران محترم ستادی و استانی و همچنین نماینده محترم سازمان حسابرسی  صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید