نماینده موسسه ثبت و گواهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس رمایی مسئول بذر برنج موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال  و مهندس کاظمی نماینده استانی موسسه از انبارها و سایت بذر گیلان پارت چینی های استاندارد ایستا، روند لیبل گذاری و توزیع بذرهای برنج بازدید و با مدیر شرکت خدمات گیلان نیز ملاقات و تشکیل جلسه در خصوص برنامه بذری سال آینده و نظارت های آنلاین و دقیق موسسه بر روند تولید بذر پیمانکاران و همکاری شرکت در این خصوص را مثل گذشته خواستار شدند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید