پیگیری پرونده حقوقی در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیگیری پرونده حقوقی در این استان با موضوع حقوقی جزایی در زمینه توزیع کودهای تقلبی خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت:

مراتب از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید