برگزاری جلسه مدیریت امور ماشین آلات با اتحادیه تعاونی های کشاورزی باغداران

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی،

درتاریخ 97/12/25 جلسه ای با حضور مدیران ارشد " اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران "  در خصوص نحوه فروش " قیجی های هرس الکتریکی باغبانی " در محل مدیریت امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، برگزار گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید