کسب رتبه نخست عملکرد آموزش کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی سرپرست مدیریت طرح و برنامه،

با استناد به گزارش ارسالی از طرف دفتر مدیرکل آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی ، واحد آموزش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بین سازمانها ، معاونت ها ، شرکت ها و موسسات تابع وزارت جهاد کشاورزی برای دومین سال متوالی موفق به اخذ رتبه نخست سال شده است .

برآیند گزارش سالانه از تلاش مضاعف همکاران استانی و ملی در جهت افزایش کمی و کیفی فعالیتهای آموزش کارکنان ، واحد آموزش را برای دستیابی به هدف توسعه و بهسازی نیروی انسانی یاری داده است.

امید است با اتکال به الطاف پروردگار و مساعدت مدیران محترم  و تلاش همکاران گرانقدر این روند در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

ردیف

شرکت ها

تعداد دوره

نفر دوره

نفر روز

نفر ساعت

1

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

37

2953

6390

39522

2

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام

21

1114

3759

20736

3

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

10

259

564

3454

4

شرکت هواپیمایی خدمات ویژه

2

28

84

548

5

شرکت صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری

2

45

64

512

6

موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه

23

824

943

5336

 

جمع کل

95

5223

11804

70108

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید