چهارمين جلسه منطقه اي داشت محصولات پائيزه

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي،

چهارمين جلسه منطقه اي داشت محصولات پائيزه روز يكشنبه مورخه 26/12/97 با حضور معاونت محترم بهبود توليدات گياهي ، مديران زراعت ، حفظ نباتات ، رياست اداره فناوريهاي مكانيزاسيون سازمان جهاد كشاورزي ، مديريت هاي جهاد كشاورزي شهرستان هاي ملكان ، مراغه ، عجب شير ، بناب و كارشناسان مربوطه ، دكتر نريماني رئيس بيمه صندوق محصولات كشاورزي ، دكتر اكبرزاده از اداره كل هواشناسي استان ، مهندس هاشمي رئيس بنياد ملي گندمكاران و مدير و رئيس اداره بازرگاني شركت خدمات حمايتي كشاورزي درسالن جلسات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مراغه برگزار شد .

دراين جلسه ابتدا مديران جهاد كشاورزي شهرستان ها  مشكلات مربوط به شهرستان ها علي الخصوص در مورد كودهاي فله ارسالي از مبادي بدون كيسه و محدوديت تخصيصي جهت خريد را عنوان نمودند . در ادامه مهندس باقريان ضمن ارزيابي روند افزايش جذب كودهاي ازته در استان و شهرستان ها در مقايسه با سال گذشته، به مديران حاضر درجلسه  بر نظارت كافي و دقيق  برروند توزيع كود تاکید و توصيه نمودند  از كودهاي فله ارسالي از مبادي استقبال نمایند تا كود مورد نياز كشاورزان و بهره برداران هرچه سريعتر در زمان پيك مصرف تامين و توزيع گردد.

درپايان معاونت محترم بهبود توليدات گياهي ضمن جمع بندي مطالب ، توضيحاتي در خصوص مسائل داشت و كاشت ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید