اولين همايش ملی؛

فرآوری پتانسيل های ژئوپلتيكی توسعه در كرانه های اقيانوسی جنوب شرق ايران

جهت كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه همايش (درج شده در پوستر) تماس حاصل نماييد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید